Puheterapia

Puheterapia

Puheterapia voi asiakkaasta tai asiakasryhmästä riippuen olla hyvinkin erilaista. Hannan ominta osaamisen aluetta ovat vaikean puhemotoriikan ja/tai kielihäiriön kuntoutus sekä AAC-keinojen käytön tukeminen vaikeammin puhevammaisten lasten ja nuorten kanssa.

Useimmille asiakkaille on sairaalassa tai kehitysvammahuollossa tehty kuntoutussuunnitelma, joka on terapian lähtökohta. Puheterapia toteutuu säännöllisinä puheterapiatapaamisina , joihin sisältyy asiakkaan kanssa työskentelyn lisäksi vanhempien ja lähi-ihmisten kanssa käytävää tavoitteiden asettamista, ajatustenvaihtoa ja ohjaamista. Joissakin tilanteissa säännöllinen terapiakontakti ei ole välttämätön tai ajankohtainen, vaan puheterapia on enemmän vanhemmille ja lähi-ihmisillle kohdennettua ns. ohjaavaa puheterapiaa.

Puheterapiassa tavoitteena voi olla

Puheterapia on suunnitelmallista ja tavoitteellista, mutta yleensä se on asiakkaan kokemana turvallista, motivoivaa, leikkisää ja itsetuntoa kohottavaa.

Preload main 1Preload main 2Preload main 3Preload main 4Preload main 5Preload main 6Preload main 7Preload main 8Preload main 9Preload main 10Preload main 11Preload main 12Preload main 13Preload main 14Preload main 15Preload main 16Preload main 17Preload main 18Preload main 19Preload feed 1