Vuorovaikutus on yhteinen asia

Puheterapiaa lapsille ja nuorille

Tarjoamme puheterapiapalveluja lapsille ja nuorille heidän omassa ympäristössään kotona, päiväkodissa tai koulussa. Terapia voi olla Kelan, kunnan tai asiakkaan itse kustantamaa. Toiminta-alueena on Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki ja Hausjärvi. Puheterapia pohjautuu asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen ja pidämme sitä onnistuneen lopputuloksen kannalta samalla tavalla tärkeänä kuin sopivien puheterapeuttisten menetelmien käyttämistä. Myös vanhempien ja lähi-ihmisten osallistuminen edistää kehitystä merkittävästi. Yhteistyöllä saavutetaan enemmän.

Työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Hanna tarjoaa puheterapian lisäksi työnohjausta. Työnohjaus voi tapahtua toimistolla Riihimäellä ja ryhmätyönohjaus myös sovitusti asiakkaan omissa tiloissa. Työnohjauksessa viitekehys on voimavarasuuntautunut. Työnohjauksessa tavoitellaan dialogia, jossa on turvallista käsitellä vaikeitakin asioita, mutta jossa huumori ja naurukin on sallittua. Vuorovaikutustyyliltään Hanna on aktiivinen ja osallistuva. Työnohjauksen tavoitteet määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Preload main 1Preload main 2Preload main 3Preload main 4Preload main 5Preload main 6Preload main 7Preload main 8Preload main 9Preload main 10Preload main 11Preload main 12Preload main 13Preload main 14Preload main 15Preload main 16Preload main 17Preload main 18Preload main 19Preload feed 1